Alessandra Suchodolski

Hickory Tussock Moth Larva (Lophocampa caryae)

Hickory Tussock Moth Larva (Lophocampa caryae)

Mendon Ponds Park Honeoye Falls, NY